Gezi Parkı Protestoları: Zaman Çizelgesi ve Sokağın İstekleri

Ülke çapında gerçekleşen protesto gösterileri Türkiye yakın tarihinin en önemli siyasi gelişmelerinden birisi. Halen sürmekte olan gösterilerin tarihçesini kayıt altında tutmak ve sokağın isteklerini kolektif bir şekilde kayda geçirmek büyük resmi unutmamak açısından çok önemli. Bu iki ihtiyacın karşılanmasında rol almak amacı ile hazırlanan bu kolektif çalışma, fikir önderlerince yazılacak bir sokak manifestosunun temelini oluşturma hedefi güdüyor. Devam...

04/06/2013  /64